Tekst uit een taal die ik niet spreken, maakt dit lijkt geloofwaardiger Oil paint, spray paint and RBS glue on canvas, 305cm x 162cm